Podział działki
Powrót do strony: Oferta firmy

Chcesz wydzielić z nieruchomości, działkę pod swój dom – przeprowadzimy Cię, przez skomplikowaną procedurę podziałową! Nasza firma ma w tym doświadczenie od 1991r! Szanując fakt, że nie musisz się na wszystkim znać, załatwimy za Ciebie maksimum formalności, oszczędzając Twój czas, nerwy i pieniądze! Zasugerujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie, dostosowując wydzielane działki pod ich docelowe przeznaczenie – inne działki wydziela się bowiem z myślą o ich sprzedaży, inne, gdy chcesz wyodrębnić działkę pod budowę dla siebie.

  • przygotujemy dla Ciebie wstępny projekt podziału, zgodny z warunkami zamieszczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wniosek o wydanie postanowienia o podziale który, szanując Twój czas, złożymy za Ciebie w Twoim Urzędzie Gminy/Miasta
  • doradzimy Ci najlepszą dla Ciebie wersję podziału działki - wiemy jakiej powierzchni działki najlepiej byłoby wydzielić, aby najprędzej znalazły kupca, w jaki sposób zaprojektować drogi dojazdowe lub ustalić służebności drogowe, tak aby inwestycja była dla Ciebie jak najbardziej opłacalna – nasza firma ma w tym ponad 20 lat doświadczenia
  • jeśli nie jesteś pewien, gdzie przebiega granica Twojej działki (nie ma widocznych punktów granicznych) – przeprowadzimy dla Ciebie wznowienie granic i odtworzymy brakujące punkty graniczne
  • po wydaniu przez gminę postanowienia o podziale, złożymy w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (w Urzędzie Miasta/Starostwie Powiatowym) zgłoszenie pracy geodezyjnej, w celu pozyskania archiwalnych szkiców polowych, wypisów z ewidencji gruntów dla działki Twojej i sąsiednich, aktualnej mapy i osnowy geodezyjnej – materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w terenie podziału
  • po otrzymaniu z ośrodka dokumentacji, skontaktujemy się z Tobą i umówimy się na termin podziału przedmiotowej działki
  • przy użyciu najnowszych sprzętów pomiarowych, jak odbiornik GPS korzystający z systemu wirtualnych stacji referencyjnych, laserowy tachimetr bezlustrowy i dalmierz laserowy, wytyczymy w terenie, z wymaganą dokładnością, nowe punkty graniczne
  • zawiadomimy Twoich sąsiadów o terminie okazania granic i zaprosimy ich do podpisania protokołów granicznych
  • w punktach granicznych, jako znaków granicznych zastabilizujemy betonowe kamienie graniczne, a na twardych nawierzchniach (asfalt, beton) wbijemy metalowe trzpienie
  • skompletowany operat geodezyjny złożymy do właściwego ośrodka dokumentacji, a po pozytywnej weryfikacji, przygotujemy dla Ciebie wniosek o wydanie decyzji podziałowej, który, po podpisaniu, złożymy za Ciebie w urzędzie.
  • po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej, jeśli to konieczne, przygotujemy dla Ciebie materiały dla notariusza – niezbędne do przekazania własności.