Pomiary powykonawcze przyłączy i budynków
Powrót do strony: Oferta firmy

Wybudowałeś budynek i potrzebujesz wykonać pomiar powykonawczy, aby móc się wprowadzać? Sprawnie i precyzyjnie wykonamy dla Ciebie pomiar powykonawczy budynku wraz z przyłączami wszelkich mediów, naniesiemy pozyskane dane na podkłady mapowe, rozliczymy użytki i stworzymy arkusz kartoteki budynku – niezbędne dla prawidłowego naliczenia podatków. Przekażemy Ci mapy z pomiaru powykonawczego potrzebne do odbioru budynku w inspektoracie nadzoru budowlanego. Pomiar możesz nam zlecić mailowo lub telefonicznie, za usługę zapłacić przelewem, a mapy odebrać przez kuriera – wszystko w trosce o Twój czas i wygodę.

  • najkorzystniej finansowo jest dla Ciebie zlecić pomiar powykonawczy budynku wraz z przyłączami wszelkich mediów, ale instytucje branżowe wymuszają często wykonanie inwentaryzacji przyłączy swoich sieci, przed zakończeniem budowy
  • chcąc zamówić pomiar powykonawczy budynku, skontaktuj się z nami telefonicznie, lub za pośrednictwem maila, podając numer działki i dane właściciela, podamy Ci koszt i czas realizacji zamówienia
  • złożymy w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (w Urzędzie Miasta/Starostwie Powiatowym) zgłoszenie pracy geodezyjnej, w celu pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania pomiaru powykonawczego
  • po otrzymaniu z ośrodka dokumentacji materiałów do pomiaru powykonawczego, umówimy się z Tobą natermin spotkana na działce, aby wykorzystując najwyższej jakości sprzęt geodezyjny (odbiornik GPS korzystający z systemu wirtualnych stacji referencyjnych, laserowy tachimetr bezlustrowy, dalmierz laserowy, itp.), wykonać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, niezbędne do naniesienia Twojego budynku na mapę zasadniczą
  • przygotujemy dla Ciebie, do podpisu wniosek do odpowiedniego wydziału ewidencji gruntów i budynków, o zmianę sposobu użytkowania gruntów, który możemy złożyć za Ciebie w urzędzie
  • bazując na wynikach pomiarów wykonamy operat geodezyjny z pomiaru powykonawczego budynku, na podstawie którego zostanie on naniesiony na mapę zasadniczą – operat zostanie złożony do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
  • wykonamy arkusz kartoteki budynku, z podaniem powierzchni zabudowy oraz wykaz zmian gruntowych z określeniem powierzchni części budowlanej Twojej działki (do ustalenia wysokości podatków)
  • po pozytywnej weryfikacji operatu powykonawczego, przekażemy Ci oklauzulowane mapy (zazwyczaj w skali 1:500) z pomiaru powykonawczego budynku (zazwyczaj 5 szt.), oraz z pomiaru powykonawczego każdego przyłącza (zazwyczaj po 2 szt.)
  • rozliczymy się z Tobą dopiero w momencie przekazania map, dokonamy wpisu z pomiaru powykonawczego w dzienniku budowy, aby komplet można było złożyć do inspektoratu nadzoru budowlanego i abyś mógł zrealizować swoje marzenie i w końcu wprowadzić się do swojego wymarzonego domu