POZOSTAŁE USŁUGI GEODEZYJNE

Potrzebujesz wykonać niwelację na swojej działce? Przy pomocy tachimetru, lub niwelatora cyfrowego, możemy wykonać dla Ciebie niwelację metodą siatki kwadratów lub przekroje poprzeczne i podłużne obiektów liniowych.

Wykonałeś przyłącze kablowej sieci internetowej do swojego budynku i musisz nanieść je na mapy? Wykonujemy wytyczenia i pomiary powykonawcze elementów wszelkich sieci infrastruktury technicznej (energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej i innych).

Wytyczenia, pomiary, dokumentacje

Chcesz ustanowić służebność drogową na swojej działce? Wykonamy dla Ciebie potrzebną dokumentację!

Masz dla nas inne zadanie geodezyjne – zadzwoń, jako geodeci, spróbujemy się z nim zmierzyć!

MASZ PYTANIA?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU